கடலூர் மாவட்ட தலைவர் கே. சங்கர் அவர்களுக்கு நேஷ்னல் ஜர்னலிஸ்ட் யூனியன் சார்பில் பிறந்தநாள் வாழ்த்துக்கள்.

29-10-2019

இனிய பிறந்தநாள் வாழ்த்துக்கள் 


இன்று பிறந்தநாள் காணும்  நேஷ்னல் ஜர்னலிஸ்ட் யூனியன் கடலூர் மாவட்ட  தலைவர் கே. சங்கர்  
அவர்களுக்கு நேஷ்னல் ஜர்னலிஸ்ட் யூனியன் சார்பில்  பிறந்தநாள் வாழ்த்துக்கள்.

ஒவ்வொரு பிறந்த நாளும் சொல்கின்றது
நீ சாதிக்க பிறந்தவன் என்று 
கொண்டாடுவோம் ஒவ்வொரு பிறந்தநாளும்
உன் சாதனை நாளாக...!

உங்கள்  எண்ணங்கள் சாதனைகளாக மாறாக அனைத்தும் வளமும் நலமும் பெற வாழ்த்துகின்றோம்....
அன்பு உள்ளங்களோடு....!!


Dr. K. KUMAR,

NATIONAL PRESIDENT

NATIONAL JOURNALISTS UNION


Image result for பிறந்தநாள் வாழ்த்துக்கள்"